Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 7
Hôm nay 20
Hôm qua 29
Trong tuần 214
Trong tháng 497
Tổng cộng 19,104

Mẫu đơn xin công nhận phòng thí nghiệm

31-10-2015

Đơn xin công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----oo0oo-----

....., ngày.....tháng.....năm .....

 

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM

CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

 

Kính gửi: BỘ XÂY DỰNG

 

Công Ty ........................ xin trân trọng chuyển đến quý Bộ: Đơn xin công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm các phần sau đây:

1. Tên cơ sở xin công nhận - CÔNG TY ............

- Địa chỉ : .....................

- ĐT : .....................

- Fax : .....................

- Email : 

2. Tên phòng thí nghiệm - PHÒNG THÍ NGHIỆM ......................

- Địa chỉ : ............................

- ĐT : ......................

- Fax : ...........................

- Email :  .......................................

3. Lĩnh vực thử nghiệm xin công nhận. 

...........................................................................................

...........................................................................................

Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng mọi quy định về phòng thí nghiệm chuyên Ngành Xây dựng của Bộ Xây dựng.      

CÔNG TY ...................

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM                                              GIÁM ĐỐC

                      ký                                                                           Ký, đóng dấu